Logga in

Avgifter båtplatser vid Fiskarlillhällan och Kalkhusudden


Medlemsavgift för delägare:

Årsstämman 2023 beslutade om ny medlemsavgift from. 2024 med 400:- per fastighet och år, men om en ägare har flera fastigheter inom samfällighetsföreningen så skall ägaren endast betala en årsavgift. Uttag av eventuell årsavgift beslutas på varje årsstämma. Se vidare underlag till årsstämman " Framställningar från styrelsen och ev. motioner från medlemmarna".

Styrelsen har 2024 beslutat om höjda priser för arrende av båthus, båtplats avgifter pga ökade kostnader för bryggor och bommar.

Båtplatsavgift medlem med Y-bom vid Kalkhusudden 8 platser 400:- Icke medlem med Y-bom 500:-

Båtplats gamla träbryggan medlem 300:-

Båtplatsavgift medlem vid Fiskarlillhällan 15 platser. Med Y-bom 4 meter 500:- Med Y-bom 6 meter 600:-.

Icke medlem med Y-bom 4 meter 600:-, Icke medlem med Y-bom 6 meter 700:-

Årsstämman 2010 beslutade om en depositionsavgift på 1000:- för utkvitterad nyckel till bom vid Fiskarlillhällan. Denna avgift återfås vid återlämning av nyckel.

Arrende båthus vid Kalkhusudden.

Medlemmar kan arrendera båthusplats på föreningens samfällda mark årligen till en kostnad av 300:-/år.

Idag finns 10 st platser ( 9 st har arrende ) en plats saknar båthus. Ansökan om att bygga båthus kontakta hamnkapten.

Föreningens Plusgiro nummer 563 676-6

Swish 123 163 0227

Glöm ej avsändare och vad beloppet avser!

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.